Trim Tab föddes utifrån en idé om att vi kan bli mycket bättre på att skapa en inkluderande arbetsmarknad, och en ansvarstagande, social, gemenskap.

Trim Tab är den minsta komponenten i rodret på båtar och flygplan. Det är den första lilla rörelsen som får hela fartyget att ändra kurs. Det är vad vi bygger vårt företag på, där möten, innovation, prestigelöshet och viljan att synliggöra resurser på bästa sätt tillsammans skapar stora rörelser i vår omvärld.

Startskottet för projektet var i november 2018. En konstellation, med stor erfarenhet av matchningsprojekt, ville utveckla branschen med innovativa, hållbara lösningar, där individuell kompetens står i fokus.

Första steget i processen var att skapa ett forum med representanter från olika branscher. Samtalen grundade sig i rekryteringsbehov de närmaste åren, samt hur man blir bättre i att lokalisera kompetens.

Därifrån tog vi fram korta, effektiva rekryteringsvägar med slutdestination: långsiktigt yrkesliv.

Trim Tab ser sig själva som den fjärde sektorn, den som står i mitten med beröringspunkt till individ, näringsliv och myndighet. Vår uppgift är att skapa en kreativ mötesplats, där jobb skapas.

Vad är Trim Tab?

ALLA MÄNNISKOR HAR RÄTT TILL EN MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING