top of page
EURES logga.png

EURES

Trim Tab AB är ett privat svenskt företag som grundades med ett åtagande att säkerställa att alla har tillgång till meningsfulla sociala och yrkesmässiga möjligheter i samhället, inklusive sysselsättning och utbildning. Sedan starten har Trim Tab ägnat sig åt att vägleda arbetslösa mot anställning eller yrkesutbildning och tillhandahålla rekryteringstjänster för arbetsmarknadsprogram som ”stöd och matchning.” Från och med 2022 har Trim Tab anslutit sig till EURES, vilket ökar dess kapacitet och resurser för att hjälpa människor att hitta jobb i hela EU. Genom olika metoder och samarbeten fortsätter Trim Tab att spela en avgörande roll för att integrera människor på EU:s arbetsmarknad och bidra till samhällets utveckling.

EU

På Trim Tab AB är vi specialiserade på att samordna och ingå partnerskap i olika EU-projekt, inklusive Erasmus+ initiativ och större centraliserade EU-projekt, med fokus på yrkesutbildning och samarbete med vuxna. Vår expertis säkerställer effektfulla och hållbara resultat i alla våra insatser. Vi samarbetar inom Erasmus+-projekt i hela EU för att förbättra utbildningsmöjligheterna och främja internationellt samarbete inom yrkesutbildning och vuxenutbildning. Dessutom hanterar och stöder vi större centraliserade EU-projekt, vilket ger omfattande erfarenhet av projektsamordning och partnerskap för att säkerställa framgång.

bottom of page