Våra TJÄNSTER

Trim Tab besitter kompetens inom bygg, lager och logistik, transport, hotell/restaurang och vård.

Låt oss hjälpa dig nå din yrkesdröm!

Trim Tab Academys funktion är skapa ett forum med representanter från olika branscher. Samtalen grundar sig i rekryteringsbehov över de närmaste åren samt hur man blir bättre i att lokalisera kompetens. Vi tar utifrån detta fram korta, effektiva rekryteringsvägar med slutdestination: Ett långsiktigt yrkesliv.