top of page

Vad är VET for NAI?

Uppdaterat: 10 nov. 2022

VET4NAI


VET4NAI-projektet syftar till att skapa en vägledning verktygslåda som är baserad på noggrann undersökning på aktuella svårigheter på nationell nivå som hindrar nyanlända invandrare ett effektiv integration på arbetsmarknaden.VET for NAI är ett ambitiöst Erasmus+ projekt som riktar sig till snabb och effektiv etablering av nyanlända i arbetslivet genom en integrerad utbildning, lättbegripliga språkstudier samt tekniska färdigheter inom deras arbetsområde.

Detta kommer att öka nyanländas konkurrenskraft på europeiska arbetsmarknaderna och främja deras inkludering i lokala samhället.

Med vägledning verktyget vill vi stärka nyanlända invandrare (NAI) med fokus på deras aktiva val till att inträda arbetsmarknaden.


Efter uppstartsmötet i februari 2022 samt flera följd möten, fastställde partners i Sverige, Nederländerna, Italien, Grekland och Frankrike metoden för studien och initiala målen för verktygslådan.


Under vår och sommar 2022 har genomförts en omfattande undersökning baserad på desk research och intervjuer med intressenter. Grunden för undersökningen var att avgöra behoven i nuvarande integrationsaktiviteter för nyanlända invandrare som ska in på arbetsmarknaden i varje land.


Den första resultaten var nationella rapporter i varje land som genomfördes i augusti 2022. Nästa steg handlar om att validera våra resultat i nationella rapporten i fokusgruppen. Dessutom lanserade projektet sin webbplats på alla partners språk, där information om projektet och målgrupper presenteras.


5 identifierade hinder med dagens integration på arbetsmarknaden

Språkbarriär

Validering av tidigare arbetslivserfarenhet och utbildning

Värdlandets kultur

Brist på information om arbetsmarknaden Behovsbedömning och kartläggning

Resultat från skrivbordsundersökning och intervjuer om integrationsprocessen och arbetsmarknadsinträde


Integration på arbetsmarknaden

Huvudmålet med integrationsprogrammet är att uppnå individuell- och ekonomisk självständighet så fort som möjligt, att sätta strikta gränser för personliga karriärmål och motivationsfaktorer. Många nyanlända drabbas av liknande hinder relaterade till utbildningsnivå och bristande information om kunskap och förväntningar på att arbeta i det nya landet. Särskilt utsatta är lågutbildade män och kvinnor.


Hinder för arbetsmarknadsinträde


Språkliga, kulturella och formella hinder är särskilt stora för nyanlända invandrare med låg utbildningsbakgrund och för de som saknar utbildningsintyg eller examensbevis från sitt hemland. Yrkesutbildning och validering är inte ett standarderbjudande under integrationsprocessen utan karriärvägledning och stöd stimuleras emellanåt av arbetsgivare som har ett hjärta för den sociala agendan. På grund av nationella begränsningar och prioriteringar finns det nästan ingen uppmärksamhet för individuell karriärvägledning och det finns knappast tid att lägga till denna aspekt ordentligt..

Felmatchning mellan nyanlända invandrare och arbetsmarknaden

Skillnad på utbildningsbevis Liknande jobb skiljer sig i olika länder (teknik/instrument/processer)

Nivå på språkkunskaper som krävs Vid arbetsmarknadsinträde och när integrationsprogram avslutas, upphör också stödet.

Dålig förståelse om egna styrkor och svagheter Förväntningar om arbetsmarknaden leder till besvikelse och bristande motivation

Acceptera jobb utan att veta vad som förväntas Kunskap/förståelse om arbetsmarknaden

Brist på kunskap och stödmaterial för orientering på arbetsmarknaden.

Materialet som används är alldeles för textbaserad och har snävt innehåll Brist på information om vad ett jobb går ut på.


Slutsatser om utveckling av en verktygslåda för karriärvägledning

Tonvikten ligger på att skapa enkelt användbar material som underlättar diskussioner och är medvetenhetshöjande samt passar in i befintlig språkutbildning. Material som möjliggör att diskutera nyckelfrågor om karriärvägledning i relation till den regionala arbetsmarknaden. Bildbaserat material är grunden för att ta itu språkbarriären. Arbetsgivare kommer att bidra till verktygslådan och spela en roll i orienteringen av den regionala arbetsmarknaden.

Vad?

Verktygets moduler bör täcka ordentligt arbetsmarknadsorientering och en personlig behovsbedömning.

Hur?

Huvudsakligen baserat på multimediamaterial som bilder, videor och ljud kombinerat med övningar. Karriärvägledning Verktyget bör innehålla

1. Grundläggande kärnfrågor relaterade till karriärrådgivning och personlig bedömning:

Vem är jag?

Vad är jag kapabel till?

Vad vill jag göra?

Vad behöver jag för att komma dit?

Detta för att öka medvetenheten om framtida ambitioner, och eller diskutera genusfrågor.

2.Multimedia som visar och förklarar vilka jobb finns, deras huvudsakliga egenskaper, verktyg, process och instrument, samt i vilket sammanhang utförs jobbet.

3. En samling av övningar om hur man använder multimedia. Hur man bedömer kunskaper och färdigheter av illustrerade jobben, verktygen och instrument.


75 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Vi vill presentera Flipped Digital Teachers Toolkit!

Vi vill presentera Flipped Digital Teachers Toolkit! Vi är glada att kunna presentera det slutgiltiga resultatet av projektet Flipped Digital Teachers, som TrimTab har genomfört tillsammans med flera

Comments


bottom of page