• TrimTab

Utbildning om våld i nära relationer

Förra veckan hade Göteborg och Skåne utbildning om våld i nära relationer.


Våld i nära relationer är ett stort och allvarligt samhällsproblem där de våldsutsattas mänskliga rättigheter upprepat kränks. Varje år utsätts ett stort antal människor för våld från en närstående. Ofta sker våldet på den plats där man ska kunna känna sig som tryggast, hemma.


Utbildningens syfte är att ge en fördjupad bild av kunskapsläget vad gäller våld i nära relation med utgångspunkt i aktuell forskning och beprövad erfarenhet.


Vi på Trim Tab strävar alltid efter att stötta människor på bästa möjligt sätt genom kontinuerligt arbete och utbildning tillsammans med våra handledare.