• TrimTab

Karriärdagen 2021

Sedan 2018 har Hammarby fotboll arrangerat vår arbetsmässa Karriärdagen. Målet med Karriärdagen är att matcha ihop individer som står långt från arbetsmarknaden till ett jobb.


Karriärdagen riktar sig till dig som är mellan 18 och 65 år och som söker en heltid-, deltids-, extra-, eller timanställning med företag i Hammarby Fotbolls nätverk.

Men även med andra företag i Stockholm som söker personal.


Samtliga företag och kommuner som medverkar under Karriärdagen har just nu ett uttalat rekryteringsbehov. Vi på Trim Tab bemanning medverkade på karriärdagen för att vi tycker att alla människor har rätt till en meningsfull sysselsättning.