• TrimTab

Auktoriserat bemanningsföretag!

Vi vill gärna meddela er att vi har nyss blivit auktoriserat bemanningsföretag.

Ni är alltid välkomna att kontakta oss för mer information.

info@trim-tab.se www.kompetensforetagen.se/auktorisationer www.tryggakompetensen.se