HEADHUNTING

Vi hjälper dig hitta rätt kandidat!

VAD INNEBÄR HEADHUNTING?

Headhunting är en rekryteringsmetod som innebär att vi söker upp och uppmärksammar intressanta kandidater för den aktuella positionen.

Headhunting används främst när det bedöms som svårt att hitta kvalificerade kandidater med hjälp av marknadsförd rekrytering, till exempel inom bristyrken eller yrken som kräver unik kompetens. Vi utför en djupgående sökning och kartläggning i våra databaser, genom vårt kontaktnät, tipsgivare och målföretag. Headhunting gör det möjligt att nå ut till personer som inte aktivt letar efter jobb vilket ofta är fallet när man söker chefer på högre nivå alternativt då man söker en eftertraktad kompetens där tillgången på kandidater är begränsad. Det finns en anledning till att den skickligaste kompetensen redan ofta är upptagen, det är dessa vi kan nå.

HEADHUNTING FINGERTOPPSKÄNSLA

Det är alltid en utmaning att sälja in en tjänst till en headhuntad kandidat. Här krävs det att vi gör fördjupad efterforskning före första kontakt för att kunna ge den specifika kandidaten ett personligt bemötande. Det är inte många som skulle välja att lämna ett stabilt jobb till följd av ett opersonligt mail på LinkedIn. Här krävs en hel del fingertoppskänsla och förståelse för den förmånliga situation som personen befinner sig i.

VÅR HEADHUNTING PROCESS STEG FÖR STEG

  • Upprätta kravprofil – Inledningsvis arbetar vi tillsammans med uppdragsgivaren fram förutsättningarna för rekryteringen. Här lär vi känna er organisation på djupet och tar reda på vilken typ av kompetens och personlighet som passar i rollen. Vi upprättar samtidigt också en tidsplan för rekryteringen.

  • Search/Identifiering – Med utgångspunkt från gjord kravspecifikation analyserar och kartlägger vi kandidatmarknaden för den specifika rollen. Varje rekryteringsuppdrag innefattar ett stort antal kontakter där vi genomför en första telefonintervju samt presenterar den aktuella tjänsten. Vårt search-arbete kompletteras i regel av en annons som möjliggör för kandidater att aktivt visa sitt intresse för positionen som efterfrågas.

  • Kandidatpresentation – Efter genomförd urvalsprocess presenteras 3-5 kandidater som samtliga uppfyller kravspecifikationen gällande kompetenser och personliga egenskaper samt motivation.

  • Referenstagning – Vi gör referenskontroll och vid önskemål bakgrundskontroll (light).

  • Avslut och uppföljning – Trim Tab är delaktig i anställningsförfarandet och följer upp rekryteringen i samband med anställningens början.

Hör gärna av er till oss om ni har frågor eller funderingar kring våra tjänster:

Roberto Marti
Affärsområdeschef Bemanning

roberto.marti@trim-tab.se


076 345 51 24