Fast Track

Många arbetsgivare vittnar om svårigheter att hitta rätt IT-kompetens och företagets satsningar på att utbilda målgrupper med utvecklingsmöjligheter är blygsamma.

Vi har identifierat dolda talanger inom IT som behöver stöd av en kort, praktisk och spets inriktad fortbildning för att matchas direkt till IT-Tech, dataspels-och telekombransch.

Utbildningen är för dig som är arbetssökande som har ett teknikintresse och ser dig själv arbeta inom IT-branschen

Inga tidigare förkunskaper krävs. Det som krävs är att du har vilja, engagemang och tycker om att arbeta i grupp.

Utbildningen pågår under tre månader och matchning mot arbetsplats sker under utbildningens gång.

Intresseanmälan