FAST TRACK

TRIM TAB FAST TRACK

Vår funktion är skapa ett forum med representanter från olika branscher. Samtalen grundar sig i rekryteringsbehov över de närmaste åren samt hur man blir bättre i att lokalisera kompetens. Vi tar utifrån detta fram korta, effektiva rekryteringsvägar med slutdestination: Ett långsiktigt yrkesliv.

Fast Track innebär att vi, utifrån kravspecifikation från näringslivet, går in med kompetenshöjande utbildningar för arbetssökande.

Utbildningstiden varierar, men den är maximalt tre månader, och riktas direkt mot en specifik tjänst från en beställare eller arbetsgivare.

Vi arbetar främst med digitala läroplattformar och ett coachande förhållningssätt med fokus på vilja, service och engagemang.

Trim Tab ser sig själva som den fjärde sektorn, som står i mitten med beröringspunkt till individ, näringsliv och myndighet.

Vår uppgift är att skapa en kreativ mötesplats där jobb skapas, det som vi själva anser är den nya arbetsförmedlingen.