TrimTab övrigt

Auktoriserat bemanningsföretag!

Vi vill gärna meddela er att vi har nyss blivit auktoriserat bemanningsföretag. Ni är alltid välkomna att kontakta oss för mer information. info@trim-tab.sewww.kompetensforetagen.se/auktorisationerwww.tryggakompetensen.se

Auktoriserat Rekryteringsföretag!

Från och med 1 Oktober 2020 har vi blivit auktoriserat rekryterings företag. www.kompetensforetagen.se/auktorisationerwww.tryggakompetensen.se