top of page

Omställning

går ut på att hitta, utveckla och skapa förutsättningar för en varaktig relation mellan dig och din framtida arbetsgivare. Ena halvan av ekvationen utgörs av alla våra kontakter ut i arbetslivet och allt vi kan om alla yrken, arbetsuppgifter, behov av personal och vilken typ av arbetskraft som efterfrågas på varje enskild arbetsplats. Andra halvan består av dig. Vår uppgift är att hitta de punkter där en arbetsgivares specifika önskemål sammanfaller med det du är, vill och kan. 

  Om arbetsmarknad, yrkesliv och arbetsgivare vet vi det mesta. Du däremot är fortfarande ett oskrivet blad när du besöker oss första gången. Därför inleder vi alltid vårt första möte med att försöka lära känna dig, förstå vem du är och sätta oss in i dina förutsättningar, mål och möjligheter. Vi kommer fråga saker som Vad har du för bakgrund och vad har du arbetat med fram till nu? men också Vad tycker du om att göra och Vad är viktigt för dig? Tanken är att få en känsla för vem du är, men också att ta reda på vem du vill bli.  

  Behöver du mer arbetslivserfarenhet så tittar vi på jobb som kan öppna dörren till det arbete du vill ha i framtiden. Saknar du rätt behörighet eller utbildning så ser vi över vilja möjligheter som finns tillsammans med någon av våra studievägledare. 

  Rätt person på rätt plats är vår ledstång när vi kopplar ihop arbetsgivare med arbetssökande. Målet är förstås en varaktig relation som funkar lika bra för båda parter. Men yrkeslivet är en resa med många stationer längs vägen. Och rätt person är ingenting man är. Det är någonting man blir. 

bottom of page