Kompetens och kvalité
Kompetens och kvalité

Bemanning

Trim Tab besitter kompetens inom bygg, lager och logistik, transport, hotell/restaurang och vård.

Genom väl beprövade upplägg och arbetssätt hjälper vi företag att optimera sin verksamhet och därmed minska sina personalkostnader. Vi planerar och levererar utifrån kundens krav. å arbetsplatser där vi har bemanning coachar vi på dagligbasis genom att tillsätta en konsult med kompetens och erfarenhet i verksamheten. På så sätt maximerar vi kvaliteten och träffsäkerheten.

Utifrån god kunskap om företagets behov, och styrkan i våra egna medarbetare, ser vi till att alltid hålla god effektivitet i vår matchning.