Vi vill gärna meddela er att vi har nyss blivit auktoriserat bemanningsföretag

Ni är alltid välkomna att kontakta oss för mer information.

info@trim-tab.se

www.kompetensforetagen.se/auktorisationer
www.tryggakompetensen.se