Från och med 1 Oktober 2020 har vi blivit auktoriserat rekryterings företag.

www.kompetensforetagen.se/auktorisationer
www.tryggakompetensen.se